Urząd Miasta Leszna - Informacja Turystyczna
ul. Słowiańska 24, tel. 65 529 81 91
www.leszno.pl